Kære udstiller,

Hermed fremsendes information om nuværende COVID-19 situation. Vi opdaterer løbende på www.hillerodhorseshow.dk, så alle gæster og udstillere får den nyeste information.

 

Ja, det kan godt lade sig gøre

Hillerød Horse Show byder velkommen til dette års messe, hvor vi med omtanke passer på hinanden. Det er vigtigt for os, at vi kan tage imod vores gæster og udstillere, på en sikker og forsvarlig måde. Derfor har vi lavet en række tiltag, så vi overholder myndighedernes anbefalinger.

Hillerød Horse Show følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med COVID-19, og vi træffer alle nødvendige forholdsregler om god hygiejne og sikkerhed.

Hillerød Horse Show opfordrer alle der har symptomer på sygdom, til at blive hjemme. Har du været syg, opfordrer vi ligeledes til, at du ikke besøger Hillerød Horse Show, før du har været symptomfri i 48 timer.

Vi har naturligvis sørget for, at der er placeret håndsprit alle relevante steder på hele messen. Ønsker du at bruge mundbind, uddeler vi gratis mundbind i informationen, som du finder lige ved hovedindgangen. Derudover er der afstandsmarkeringer, og opfordringer til at holde til højre, når du bevæger dig rundt på messen.

For at sikre korrekt afstand på tribunen i ridebanehallen, er hvert andet sæde fysisk spærret. Disse afspærringer må ikke fjernes.

Vores personale i indgangen vil bære visir eller mundbind. Vi har indsat ekstra opsynspersonale i hallerne, samt ved indgangen og udgangen, som vil sikre alle forholdsregler, bliver overholdt.

 

Retningslinjer særligt for udstillere

Messer er sidestillet med retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner, vi følger løbende Sundhedsstyrelsen og Erhvervsministeriets opdateringer og retningslinjer. Se mere information her: sst.dk/corona

  • Messer er sidestillet med Erhvervsministeriets. Se mere info her: ”Retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner”
  • Hillerød Horse Show skal overholde alle retningslinjer udarbejdet af myndighederne i forhold til gennemførsel af messer.
  • Hillerød Horse Show opsætter mærkat ved jeres stand, som gør opmærksom på, hvor mange personer der maksimalt må være på netop jeres stand. Det er jeres ansvar at overholde antallet af besøgende på jeres egen stand. Besøgende må gerne opholde sig på gangen foran jeres stand, så længe gældende afstandskrav overholdes.
  • Hillerød Horse Show sørger for håndsprit, ekstra rengøring, mundbind og opsynspersonale, så alle gældende krav bliver overholdt.

Har du yderligere sprøgsmål, er du meget velkomne til at kontakte mig.

De bedste hilsner
Hillerød Horse Show
Paw Kim Olsen, arrangør
+45 22136152